Hướng Dẫn Tạo Đánh Giá 5 Sao Cho Blogger Chuẩn Seo Nhất

Hôm nay, mình hướng dẫn các bạn cách thêm đánh giá bài viết hình ngôi sao(vote), lượt vew, analysis cho blog chuẩn SEO giúp blog lên top nhanh hơn và được độc giả quan tâm hơn.

Bước 1: Các bạn vào Blogger dưới quyền admin, vào Mẫu, chọn HTML
Bước 2: Tìm tới thẻ <head> dán đoạn code sau vào phía sau thẻ <head>

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://static.graddit.com/css/graddit.css"/>

Bước 3: Tìm kiếm thẻ <b:include data='post' name='post'/> dán code sau thay cho thẻ <b:include data='post' name='post'/> vưà tìm được.
Lưu ý là phải thay toàn bộ các thẻ <b:include data='post' name='post'/> tìm thấy được
<b:include data='post' name='post'/>
<!--Tien ich-->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<div expr:id='"labels_" + data:post.id' style='display: none; visibility: hidden;'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<data:label.name/>,</b:loop></b:if></div>Bài viết có ích cho bạn: <div class="ffbs_rating_wrapper">
<div expr:id='data:post.id' class='ffbs_rate ffbs_rate_border ffbs_centered' data-label-rating='icon' data-label-views='icon' data-label-votes='icon'>{[[&#39;&lt;img src=&quot;https://static.graddit.com/img/star_blue.png&quot;/&gt;&#39;]]}</div>
<div expr:id='&quot;ffbs_stats_&quot; + data:post.id' class='ffbs_stats ffbs_centered'></div>
<div expr:id='&quot;ffbs_share_&quot; + data:post.id' class='ffbs_share ffbs_share_border ffbs_centered'></div></div>
<script type='text/javascript' expr:src='&quot;
https://www.graddit.com/rate/eng/5/&quot; + data:post.id + &quot;?id=&quot; + data:post.id + &quot;&amp;stats=ffbs_stats_&quot; + data:post.id + &quot;&amp;labels=labels_&quot; + data:post.id + &quot;&amp;info=info-&quot; + data:post.id + &quot;&amp;info_delay=2&amp;url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;class_star=ffbs_star_img&amp;class_star_set=ffbs_star_img_set&amp;class_star_vote=ffbs_star_img_vote&amp;views=yes&amp;votes=yes&amp;average=yes&amp;share=ffbs_share_&quot; + data:post.id + &quot;&quot;'>
</script></b:if>
</b:if>
 Chúc các bạn thành công!

0 Response to "Hướng Dẫn Tạo Đánh Giá 5 Sao Cho Blogger Chuẩn Seo Nhất"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel