Hướng Dẫn Chèn Quảng Cáo Adsense Tự Động Vào Bài Đăng Blogspot

Code tự động chèn quảng cáo Tự động Google Adsense vào bài đăng trong Blogspot

    Đây là cách được nhiều blogger sử dụng vì quảng cáo sẽ tự động hiển thị trong bài đăng, có thể thay đổi được kích thước và hiển thị được ở nhiều vị trí tối ưu trên blog. Trước khi chèn mã Adsense vào Blog bạn phải chuyển đổi (converter) Google Adsense Converter.
    Sau khi chuyển đổi bạn nhận được một mã mới, sử dụng mã này mới có thể chèn vào Template
Để chỉnh sửa Template bạn vào : Mẫu (Design) - Chỉnh sửa HTML (Edit HTML) - Chọn Mở rộng tiện ích mẫu (Expand Widget Templates)
a/ Chèn trên đầu nội dung bài viết
- Tìm đoạn code sau:
<div class='post-header-line-1'/>
- Chèn ngay vào dưới nó đoạn mã sau:


<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<p class='ads'>

Mã Adsense đã chuyển đổi

</p>
</b:if>

b/ Chèn vào dưới cuối mỗi bài đăng
- Bấm (Ctrl + F): Tìm đoạn code tương tự sau:


<div class='post-body entry-content'>
<p><data:post.body/></p>
<div style='clear: both;'/>
</div>

- Chèn vào ngay dưới nó đoạn mã sau:


<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<p class='ads'>

Mã Adsense đã chuyển đổi

</p>
</b:if>

* Note : Vì một blog sẽ có ít nhất 2 thẻ  nên bạn thử cho tới khi được nhé!
<div class='post-body entry-content'>
<p><data:post.body/></p>
<div style='clear: both;'/>
</div>

c/ Hiện quảng cáo bên trái mỗi bài đăng
- Bấm (Ctrl + F): Tìm đoạn code tương tự sau:
<div class='post-header-line-1'/>
- Chèn vào ngay dưới nó đoạn mã sau:
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<p class='ads' style='float:left'>

Mã Adsense đã chuyển đổi

</p>
</b:if>

d/ Hiện quảng cáo bên phải mỗi bài đăng
- Bấm (Ctrl + F): Tìm đoạn code tương tự sau:
<div class='post-header-line-1'/>
- Chèn vào ngay dưới nó đoạn mã sau:
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<p class='ads' style='float:right'>

Mã Adsense đã chuyển đổi

</p>
</b:if>

 

Chúc bạn thành công!

0 Response to "Hướng Dẫn Chèn Quảng Cáo Adsense Tự Động Vào Bài Đăng Blogspot"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel