Hướng dẫn tạo liên hệ cho blogspot hiển thị bên trái màn hình

Code popup liên hệ cho blogspot cố định chính giữa bên trái màn hình trình duyệt hiển thị xổ ra khi hover vào không hiển thị trên điện thoại màn hình kích thước nhỏ.

Chia sẻ các bạn code liên hệ hiển thị chính giữa bên trái màn hình, các bạn chèn code vào tiện ích HTML/JavaScript chỉnh sửa lại thông tin liên hệ là xong.
tạo liên hệ cho blogspot hiển thị bên trái màn hình
Code liên hệ hiển thị chính giữa bên trái màn hình

Để dễ hình dung hơn, lúc trang tải xong trang chỉ hiển thị chữ Liên hệ như thế này

Khi hover vào đấy, phần nội dung sẽ chạy ra không hover nữa nó sẽ chạy vào tương tự như dropdown menu vậy đó.

Code liên hệ :


Bạn nhớ chỉnh sửa lại thông tin liên hệ nhé, code chỉ đơn giản có vậy và nhớ chèn nó trong tiện ích HTML/JavaScript trong mục Bố cục tiện ích. À mà các bạn lưu ý code này sẽ bị ẩn trên màn hình kích thước từ 480px trở xuống.

0 Response to "Hướng dẫn tạo liên hệ cho blogspot hiển thị bên trái màn hình"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel