Khóa họcThấu hiểu Bản thân - Mở lối Thành công [Alada]

Người thành công là những người luôn thấu hiểu bản thân, hiểu điểm mạnh, điểm yếu của mình. Từ đó, họ đề ra mục tiêu của cuộc đời rõ ràng và tận dụng chính xác các sở trường trong những lĩnh vực mà họ đam mê để đạt được mục tiêu đó. Vì vậy để trở thành người thành công thì câu hỏi đầu tiên bạn cần phải trả lời thật chính xác đó là: BẠN LÀ AI?
Khóa họcThấu hiểu Bản thân - Mở lối Thành công

TS. Lê Thẩm Dương sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này một cách dễ dàng qua khóa học Thấu hiểu bản thân - Mở lối Thành công. Với những chia sẻ đầy tâm huyết, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra tầm quan trọng của việc thấu hiểu bản thân, thấu hiểu bản thân là thấu hiểu điều gì và làm cách nào để có câu trả lời chính xác cho mình.


0 Response to "Khóa họcThấu hiểu Bản thân - Mở lối Thành công [Alada]"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel