Tạo Bài Đăng Phổ Biến - Popular Post 3D Đẹp Cho Blogspot

Hầu hết các blogger muốn làm cho trang web của họ độc đáo và bắt mắt. Nếu bạn không có ý tưởng về viết mã thì bạn không thể làm điều đó. Nhưng đừng lo lắng, Yingvn luôn cố gắng để giúp trang web của bạn trông tốt hơn bằng cách hướng dẫn các bạn sử dụng những đoạn mã của Yingvn. Vì vậy, trong hướng dẫn này, Yingvn sẽ hướng dẫn các bạn tạo tiện ích bài đăng phổ biến và Yingvn chắc chắn rằng bạn sẽ thích nó. Widget này không chỉ giúp trang web của bạn trông đẹp hơn mà cũng làm cho người đọc thấy thích để xem nó.

Thêm Mã CSS vào Blog

Các bạn vào Blogger > Mẫu > Chỉnh Sửa Mẫu. Sau đó chèn doạn code sau vào trước thẻ đóng ]]></b:skin> hoặc thẻ đóng </style>

.PopularPosts .item-thumbnail{margin-bottom:0;-webkit-box-shadow:0 0 9px rgba(0,0,0,0.4) inset;-moz-box-shadow:0 0 9px rgba(0,0,0,0.4) inset;box-shadow:0 0 9px rgba(0,0,0,0.4) inset;-webkit-border-radius:50%;-moz-border-radius:50%;border-radius:50%;margin-right:10px} .PopularPosts ul li img{height:50px;padding-right:0;width:50px;background:#333;-webkit-border-radius:50%;-moz-border-radius:50%;border-radius:50%} .PopularPosts .widget-content ul li{background:#00aeef} .PopularPosts .widget-content ul li+li{margin:0 10px 0 0;-webkit-transition:all 0.4s ease;-moz-transition:all 0.4s ease;transition:all 0.4s ease} .PopularPosts .widget-content ul li+li+li{margin:0 20px 0 0} .PopularPosts .widget-content ul li+li+li+li{margin:0 30px 0 0} .PopularPosts .widget-content ul li+li+li+li+li{margin:0 40px 0 0} .PopularPosts .widget-content ul li:hover{-webkit-opacity:0.8;-moz-opacity:0.8;opacity:0.8} .PopularPosts .widget-content ul li:nth-child(2n+1){background:#222} .PopularPosts ul li a{color:#fff;font-family:Arial,serif;font-size:15px;font-weight:500;line-height:20px;padding:12px;display:block}
Nếu Blog bạn đã từng có CSS Popular post thì các bạn chép đè đoạn code trên vào code cũ nha.

Các bạn đăng nhập Blogger > Bố Cục > Thêm Tiện Ích > Rồi Chọn Bài Đăng Phổ Biến

Sau đó các bạn tùy chỉnh cấu hình như sau:


Như vậy là đã xong các bạn lưu lại và test thử nhé!
Chúc các bạn thành công!!!

0 Response to "Tạo Bài Đăng Phổ Biến - Popular Post 3D Đẹp Cho Blogspot"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel