Free Safelink Blogger Template

Cuối cùng thì nó cũng trở thành như vậy, lần này blogger của tôi đã tạo một mẫu safelink cho các blogger. Safelink là gì? Từ ý nghĩa chắc hẳn bạn mình đã biết rồi, safe có nghĩa là an toàn và link có nghĩa là liên kết. 

Free Safelink Blogger Template

Safelink có chức năng tăng thu nhập từ quảng cáo trên trang web. Được rồi, hãy lấy một ví dụ: Tải xuống blog. Các blog tải xuống chắc chắn có rất nhiều người truy cập, nhưng tiếc là rất khó để đăng ký AdSense. Vâng, Safelink này phục vụ để giải quyết các vấn đề như vậy .

Được rồi, chúng ta hãy xem các tính năng thú vị của mẫu này .

FEATURES Safelink Blogger Template :

FeaturesAvailability
Pagespeed Insight 100/100True
GTMetrix 100/100True
ResponsiveTrue
Support PasswordTrue
Anti AdBlockTrue
Support AdSenseTrue
Random PostTrue
Visit Link Pindah - PindahTrue
Script Auto SafelinkTrue
Countdown TimerTrue
Recent Post By URL (Blogger / WordPress)True
Much MoreTrue
No Encrypted ScriptsFalse
Đánh Giá:

0 Response to "Free Safelink Blogger Template"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel